Adauga o unitate de cazare sau o afacere pe site cazarelapensiune.ro on Facebook cazarelapensiune.ro on Facebook
Informatii proiect
Cazare pensiuni » Termeni si conditii
Cont turist | Cont afacere


ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI

1. Site-ul Cazarelapensiune.ro (denumit in continuare "Site-ul" sau "Cazarelapensiune.ro"), continutul acestuia, inclusiv orice pagina componenta a acestuia si interfata de acces la oricare dintre serviciile oferite de terti sunt puse la dispozitie de Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si pot fi utilizate numai in conformitate cu conditiile de acces si utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atentie inainte de a utiliza .Cazarelapensiune.ro" .

2. Prevederile mentionate in continuare reprezantand conditiile de utilizare a Site-ului de catre orice persoana, constituie contractul (denumit in continuare "Contractul") dintre Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si orice persoana care utilizeaza Site-ul (denumita in continuare "Utilizator"). Notiunea de Utilizator in prevederile acestui contract se refera si la ofertantul de servicii (consultant, prestator, expert etc.) care utilizeaza Site-ul, atunci cand din context nu rezulta altfel.

3. Utilizarea de catre orice persoana a oricaror functionalitati din Site creeaza, automat si fara alta formalitate, calitatea de Utilizator in sensul prezentului Contract. Refuzul de a deveni Utilizator in sensul prezentului Contract, presupune obligatoriu incetarea imediata a utilizarii Site-ului.

4. Prin Cazarelapensiune.ro, Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri ofera Utilizatorului o interfata tehnica de acces la anumite servicii oferite de catre diferiti terti, precum servicii turistice, de promovare etc. (denumite in continuare "Servicii").

5. Utilizarea acestui Site, respectiv actionarea Serviciilor presupune capacitatea legala necesara pentru incheierea unor raporturi contractuale, astfel ca utilizarea Site-ului (inclusiv actionarea oricaror Servicii) constituie o declaratie privind indeplinirea urmatoarelor conditii (i) implinirea varstei de 18 ani; (ii) inexistenta unor circumstante care afecteaza capacitatea legala si (iii) acceptarea deplina a prevederilor din prezentul Contract. Daca oricare dintre aceste conditii nu este indeplinita, trebuie sa incetati imediat utilizarea Site-ului.

6. Clauzele din prezentul Contract se aplica tuturor sectiunilor din Site, iar in situatia in care, in cadrul Site-ului, exista conditii de utilizare specifice anumitor sectiuni, respectivele conditii de utilizare vor prevala fata de clauzele prezentului Contract care se suprapun unor clauze specifice din respectivele conditii de utilizare.

7. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri poate denunta prezentul Contract in mod unilateral, cu informarea Utilizatorului si/sau prin afisarea unei noi versiuni de conditii de acces si utilizare a Site-ului.. Pentru a asigura respectarea conditiilor de acces si utilizare a Site-ului, Utilizatorul se obliga sa verifice la momentul fiecarei accesari a Site-ului conditiile de utilizare a Site-ului. Utilizarea Site-ului dupa accesare, chiar si in cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza conditiile de utilizare, reprezinta acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor conditii.

8. Indiferent de orice prevederi in conditiile de utilizare, obligatiile financiare sunt asumate de Utilizator numai prin exprimarea explicita a acordului sau, respectiv prin actionarea de catre Utilizator a comenzilor speciale din Site si/sau prin finalizarea procedurilor de accesare si contractare a Serviciilor.

9. Continutul si design-ul Cazarelapensiune.ro, inclusiv bazele de date accesibile prin intermediul sau, sunt proprietatea Fundatiei Nationale a Tinerilor Manageri si sunt protejate prin legislatia romana in vigoare cu privire la drepturile de autor si drepturile conexe.

10. In cazul informatiilor postate de Utilizatori si terte parti pe site-ul Cazarelapensiune.ro, dreptul de autor, drepturile conexe acestuia si responsabilitatea asupra acestora conform legislatiei in vigoare apartin in totalitate Utilizatorului care a publicat acea informatie. Fiecare Utilizator al site-ului se obliga sa introduca informatii corecte si complete si este singurul raspunzator pentru continutul transmisiilor si informatiilor sale prin acest serviciu.

LIMITE DE ACCES SI UTILIZARE A SITE-ULUI

11. Utilizatorul dobandeste, in urma acceptarii conditiilor de utilizare a Site-ului, dreptul de a utiliza in nume personal Site-ul.

12. Utilizatorul nu poate copia, publica, descarca, transmite, vinde, utiliza in aplicatii sau proiecte proprii sau ale unor terti, nici intermedia sau instraina in nici un mod materialele (texte, imagini, secvente video sau audio etc.) publicate in Site, fara acordul prealabil scris al Fundatiei Nationale a Tinerilor Manageri, exceptand cazul in care in Site se prevede explicit altfel.

13. In utilizarea acestui Site si/sau pentru contractarea Serviciilor Utilizatorul este de acord sa nu: (i) utilizeze Site-ul pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje in lant, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau in alt mod; (ii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii care sunt defaimatoare, ilegale, obscene, indecente, amenintatoare, abuzive, de hartuire sau ilegale; (iii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii care ar putea incita la discriminare, ura sau violenta fata de orice persoana sau un grup, pe criterii de rasa, sex, religie, handicap, nationalitate sau in alt mod ilegal; (iv) ameninte, abuzeze, perturbe sau incalca in orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizeze orice informatii sau materiale in orice maniera care incalca un drept de autor, brevet, marca comerciala sau alt drept de proprietate al oricarei persoane; (vi) sa incarcarce fisiere care contin un virus, , troieni sau date corupte care pot afecta functionarea calculatorului sau a proprietatii eltei persoane; (vii) colecteze sau stocheze informatii personale despre alte persoane, inclusiv adresele de e-mail; (viii) faca reclama sau sa ofere cumpararea sau vinderea de bunuri sau servicii in orice scop comercial, cu exceptia cazului in care mijlocul de comunicare pus la dispozitie de Site permite in mod specific astfel de comunicari si numai pentru categoria de servicii si/sau bunuri prevazuta explicit; (ix) se prezinte ca avand o alta identitate in scopul de a insela ori induce in eroare alte persoane; (x) incalce legile sau regulamentele in vigoare; (xi) acceseze/utilizeze Site-ul/Serviciile in orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea Serviciilor sau care ar duce la interferenta cu alta persoana care utilizeaza si/sau beneficiaza de Site/Servicii; (xii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii pe care nu are dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relatii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi informatii privilegiate sau informatii confidentiale dezvaluite in cursul raporturilor de munca sau al executarii unui acord de confidentialitate; (xiii) altereze rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertantilor de Servicii/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitiva a unui ofertant cu care are relatii de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesata; (xiv) incerce sa obtina acces neautorizat la oricare dintre Servicii, alte conturi, sisteme de computere sau retele conectate la Site/Servicii prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.

14. Orice incalcare a acestor limitari sau angajamente poate duce la blocarea accesului la Site a Utilizatorului respectiv si/sau la suspendarea contului de utilizator, precum si, dupa caz, la sesizarea organelor in drept pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale sau penale, dupa caz. Aceleasi prevederi se aplica si tentativei.

SERVICIILE DISPONIBILE

15. Prin Cazarelapensiune.ro, Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri ofera o interfata tehnica de acces/contractare a unor servicii oferite de catre diferiti terti/Utilizatori. Interfata tehnica este disponibila pentru Utilizator gratuit, dupa inregistrarea Utilizatorului, si este conceputa pentru a permite contactul si comunicarea dintre ofertanti/Utilizatori si potentiali beneficiari ai serviciilor oferite.

16. Contractarea Serviciilor oferite de Utilizatori se face prin relatie directa intre Utilizator si potentialul beneficiar, Cazarelapensiune.ro fiind doar platforma de promovare a acestor servicii. Utilizatorul ofertant si potentialul beneficiar al Serviciilor sunt singurii care raspund de modul in care se deruleaza raporturile contractuale astfel incheiate intre acestia, fara a implica Cazarelapensiune.ro si/sau orice entitate asociata cu Site-ul.

17. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri prin intermediul site-ului Cazarelapensiune.ro pune la dispozitie numai interfata tehnica de acces la Servicii, fara a face nici fel de reprezentare cu privire la disponibilitatea/prezenta continua sau regulata a ofertantilor/Utilizatorilor, avand in vedere ca disponibilitatea ofertantilor/Utilizatorilor de a oferi Servicii si, respectiv, a beneficiarilor de a contracta Servicii intr-un moment dat este exclusiv la latitudinea acestora.

18. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri prin intermdiul site-ului, Cazarelapensiune.ro a facut demersuri pentru a verifica specializarile Utilizatorilor prezentati in Site. Cu toate acestea, Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri nu-si asuma nici o raspundere fata de Utilizator sau potentialul beneficiar pentru realitatea, actualitatea si integralitatea informatiilor furnizate de catre ofertanti/Utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu publicate efectiv in cadrul Site-ului. Orice prezentare in Site a unor date sau informatii privind experienta ofertantilor si care sunt generate de ofertanti/Utilizatori nu sunt verificate si nici insusite de Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri , astfel ca acestea trebuie tratate in consecinta.

19. Serviciile mentionate in Site pot fi contractate de catre beneficiar prin acceptarea ofertei furnizorului de Servicii/Utilizator, astfel ca Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri , site-ul Cazarelapensiune.ro si/sau alte entitati asociate cu acestea, nu raspund pentru nici un fel de consecinte care ar putea decurge din raporturile stabilite intre beneficiar si ofertant, in urma contactarii de catre beneficiar a ofertantului, inclusiv, dar fara a se limita la: adecvarea sau calitatea Serviciilor, recomandarile, instructiunile si/sau datele furnizate in cadrul Serviciilor, conformitatea informatiei de pe site cu cea din teritoriu, conformitatea cu diferite metodologii sau norme de orice fel. Prin urmare, Utilizatorul si beneficiarul informatiei sunt de acord, in mod explicit, ca nu pot cere de la Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si/sau de la site-ul Cazarelapensiune.ro, nici un fel de suma sau contraprestatie de orice fel (inclusiv daune-interese) pentru consecintele care rezulta din comunicarile sale cu ofertantii de Servicii si nici pentru orice alte efecte rezultate din raporturile contractuale stabilite intre beneficiar si Utilizator/ ofertant.

20. Beneficiarul este in mod explicit avertizat si ia cunostinta de faptul ca recomandarile facute de Utilizatori/ofertantii de Servicii, precum si instructiunile sau solutiile oferite de acestia online (prin intermediul internetului) pot avea o natura subiectiva sau pot fi incomplete si cu limitarile specifice mediului de comunicare, astfel ca beneficiarul va face o evaluare proprie a riscurilor decurgand din contractarea Serviciilor in modalitatea online, respectiv din aplicarea solutiilor si/sau a instructiunilor si recomandarilor facute de ofertantii de Servicii/Utilizatori.

21. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si site-ul Cazarelapensiune.ro , nu fac nici o reprezentare cu titlu special si/sau recomandare cu privire la nici unul dintre Utilizatorii/ofertantii de Servicii care utilizeaza interfata tehnica, iar simpla mentionare sau prezenta a acestora in cadrul site-ului Cazarelapensiune.ro nu constituie o recomandare si/sau nici vreo afiliere cu Utilizatorii/ofertantii de Servicii. Utilizatorii/ofertantii mentionati sunt independenti si raspund in nume propriu in legatura cu raporturile stabilite privind Serviciile contractate/oferite.

22. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si/sau site-ul Cazarelapensiune.ro nu isi asuma nici o obligatie de a supraveghea, inregistra sau edita comunicarile stabilite intre Utilizator/ofertantul de Servicii si beneficiari.

INREGISTRAREA, CONTUL DE UTILIZATOR, PAROLA SI SECURITATEA

23. In cazul in care interfata tehnica prin care se contracteaza Serviciile va solicita sa creati un cont vi se va cere sa finalizati procesul de inregistrare prin furnizarea unor informatii si inregistrarea unui nume de utilizator, o parola si/sau alte informatii pentru utilizarea interfetei tehnice si contractarea Serviciilor. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informatiilor furnizate la inregistrare, precum si pentru pastrarea confidentialitatii numelui de utilizator si a parolei si, de asemenea, pentru toate activitatile care au loc in contul sau. Utilizatorul este de acord sa notifice imediat Fundatia Nationala a Tinerilr Manageri cu privire la orice utilizare neautorizata a parolei sau a contului sau orice alta incalcare a securitatii. In nici un caz Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si/au sit-ul Cazarelapensiune.ro si/sau orice firme asociate cu site-ul Cazarelapensiune.ro nu vor fi raspunzatoare pentru orice pierderi directe sau indirecte aferente si pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de catre dumneavoastra a numelui de Utilizator si/sau a parolei. Este interzisa utilizarea contului altei persoane, in orice moment, fara permisiunea expresa a titularului de cont.

24. Inregistrarea Utilizatorului in vederea contractarii Serviciilor poate fi amanata sau refuzata atunci cand nu sunt furnizate informatiile necesare solicitate, precum si atunci cand Utilizatorul are o situatie care genereaza un conflict de interese incompatibil cu Serviciile, cu securitatea site-ului cazarelapensiune.ro sau cu activitatea Fundatiei Nationale a Tinerilor Manageri si/sau a oricarei entitati asociate cu aceasta.

25. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si/sau site-ul Cazarelapensiune.ro si/sau orice entitate asociata nu are nici o obligatie de a monitoriza Serviciile propriu-zise, dar are dreptul de a revizui datele, informatiile si materialele postate in site-ul cazarelapensiune.ro prin orice mijloc de comunicare si de a indeparta, discretionar, orice fel de materiale sau date care incalca conditiile de acces si utilizare ale site-ului cazarelapensiune.ro sau care este, in opinia unilaterala a Fundaiei Nationale a Tinerilor Manageri inacceptabil.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

26. Inregistrarea unui Utilizator in vederea contractarii legale a Serviciilor presupune furnizarea unor informatii de baza privind persoana Utilizatorului. Cazarelapensiune.ro va mentine confidentialitatea datelor transmise de acestia pentru inregistrare si nu le va face publice, cu exceptia cazului cand Utilizatorul opteaza expres pentru aceasta optiune.

27. In cazul in care vor fi furnizate date personale de catre Utilizatori, Cazarelapensiune.ro se obliga sa pastreze confidentialitatea respectivelor date colectate prin intermediul site-ului cazarelapensiune.ro, iar Utilizatorul este de acord in mod explicit ca datele furnizate sa fie prelucrate de catre site-ul Cazarelapensiune.ro si/sau Fundatia Nationala a Tinerilor manageri, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

28. Cazarelapensiune.ro poate include legaturi (link-uri) catre site-uri ale unor terte parti care sunt controlate si intretinute de catre alte persoane. Orice legatura catre/la alte site-uri nu este o aprobare a acestora si declarati ca sunteti de acord ca Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si/sau site-ul Cazarelapensiune.ro si/sau oricare dintre firmele asociate cu Cazarelapensiune.ro , inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi tinut raspunzator pentru continutul sau disponibilitatea oricaruia dintre respectivele site-uri.

DECLINAREA SI LIMITAREA RASPUNDERII

29. Utilizarea Site-ului se face in conditiile prezente si "CA ATARE", respectiv "ASA CUM ESTE DISPONIBIL", fara nicio reprezentare sau aprobare si fara vreo garantie, fie ea expresa sau implicita.

30. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si/sau Cazarelapensiune.ro si/sau entitatile asociate cu Cazarelapensiune.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi raspunzatori pentru nici o pierdere directa, indirecta sau aferenta si pentru nici un fel de prejudicii (incluzand, fara a se limita la pierderea afacerii sau oportunitatii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel, afectarea starii de sanatate) decurgand din sau in legatura cu utilizarea Site-ului/Serviciilor.

31. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri nu declara si nu ofera nici o garantie ca Site-ul/Serviciile vor raspunde asteptarilor Utilizatorului/beneficiarului altfel decat s-a prevazut explicit sau ca vor indeplini anumite cerinte si nici ca functionalitatea Site-ului va fi neintrerupta sau fara erori, ca defectele vor fi corectate sau ca Site-ul, Serviciile sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de virusi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interactioneaza direct sau indirect.

32. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si/sau entitatile asociate cu Cazarelapensiune.ro , inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu vor fi responsabili in nici un fel pentru nici un fel de contractare de Servicii pe care o faceti prin intermediul Site-ului sau pe paza informatiilor furnizate de Utilizator/beneficiar pe Site.

33. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si/sau entitatile asociate cu Cazarelapensiune.ro isi rezerva dreptul de a va refuza oricand utilizarea Serviciilor si de a nu raspunde pentru utilizarea neautorizata/frauduloasa a conturilor Utilizatorilor.

34. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si/sau entitatile asociate cu Cazarelapensiune.ro isi rezerva dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate in Site ori transmise prin mijloacele de comunicatie de utilizare a Serviciilor.

DESPAGUBIRI

35. Prin utilizarea Site-ului, precum si prin contractarea Serviciilor, Utilizatorul isi exprima acordul sa despagubeasca si sa exonereze de raspundere Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri, Cazarelapensiune.ro si/sau firmele asociate cu Cazarelapensiune.ro , inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, in legatura cu orice incalcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o savarseste, ca si in legatura cu orice pretentie sau cerere impotriva Fundatiei Nationale a Tinerilor Manageri, Cazarelapensiune.ro si/sau a oricaror firme asociate cu Cazarelapensiune.ro, inclusiv a angajatilor, directorilor sau administratorilor acestora facuta de catre o terta parte si care decurge din utilizarea neconforma de catre Utilizator a Site-ului si/sau din transmiterea oricarui element de continut transmis prin intermediul Cazarelapensiune.ro, incluzand, fara limitare, toate cererile, actiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile si cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de catre Cazarelapensiune.ro si/sau de catre firmele asociate cu Site-ul.

DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALA

36. Aceste conditii de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor si nu pot fi utilizate de alte persoane sau entitati de orice fel, prin modificare sau copiere, fara acordul prealabil si scris al autorului.

37. Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri isi pastreaza toate drepturile de proprietate intelectuala cu privire la continutul publicat/furnizat prin intermediul Site-ului (texte, imagini, secvente video sau audio etc.), cu exceptia continutului publicat/furnizat de Utilizator caruia ii apartine responsabilitatea asupra depturilor de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.

38. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu cacracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata (.Legea nr. 677/2001) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza Utilizatorul.

39. Scopul colectarii datelor il constituie reclama, marketing si publicitate si servicii de comunicatii electronice. Refuzul dumneavoastra expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile puse la dispozitie de catre Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri. Prin inscrierea pe Site veti primi informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de catre Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si partenerii sai contractuali.

40. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Stergerea datelor personale ale Ultilizatorului este urmata in mod automat de stergerea contului din sistem si de imposibilitatea de a aplica la serviciile si produsele oferite de catre Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere pe email la adresa: [email protected]. Daca unele dintre datele dumneavoastra cu carcter personal sunt incorecte, va rugam sa informati Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri cat mai curand posibil.

NULITATI

41. Daca oricare din clauzele acestui Contract va fi declarata de o instanta competenta ca invalida, ilegala sau inaplicabila din orice motiv, respectiva clauza (orice termen/conditie) va fi inlaturat(a) iar restul clauzelor (termenilor si conditiilor) vor ramane in vigoare, continuand sa produca efecte, fiind obligatorii si executorii. In cazul unei astfel de nulitati, clauzele, termenii si/sau conditiile anulate vor fi inlocuiti/inlocuite cu altii/altele adecvate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii are efect juridic.

FORTA MAJORA

42. Fundatia Nationala a Tinerilor Manager si/sau cazarelapensiune.ro nu este responsabila in cazul pentrecerii unor evenimente cauzate de forta majora, cum ar fi dar fara a se limia la inerventii guvernamentale, razboai, rapiri, incendii, inundatii, accidente majore, greve, atacuri teroriste, care pot afecta functionarea site-ului cazarelapensiune.ro.

LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

43. Prezentul Contract va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre parti in legatura cu acesta vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti, Romania.

Partenerii proiectului Intreprinzatori in Turism - Pensiuni in Romania:
Ai o pensiune? Intra in sistem Termeni si conditii Sitemap Contacteaza-ne
© 2011-2021 CazareLaPensiune.ro - Toate drepturile rezervate
Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Contact cazarelapensiune.ro
* Atentie! Acest mesaj este adresat administratorilor portalului! Pentru a contacta o unitate de cazare folositi butonul "Rezerva" sau adresa de contact a unitatii.
Trimite mesajul